Mirus

Mirus maakt het gebruik van inhalatiesedatie op de IC mogelijk.

MIRUS Controller​

De MIRUS Controller regelt automatisch de benodigde hoeveelheid anesthetica (VA), aangepast aan de patiënt, beginnend bij een tidal volume van 200 ml (pediatrisch tot volwassen gebruik). Dit betekent dat VA alleen wordt toegepast tijdens inspiratie. De MIRUS Controller bewaakt de etVA- en etCO2-waarden en ademhalingsparameters. Het beschikt over vereenvoudigde gebruikersinterfaces, veilig vullen van de VA, een automatische veiligheidsstop en slim alarmbeheer.

Voor meer informatie bezoekt u de website van de fabrikant:
MIRUS – Technologie Institut Medizin GmbH (tim-gmbh.de)